VOD (1)

Opisy(1)

Dzięki pomocy z zewnątrz bohaterowie wkradają się do gułagu. Sara zgadza się na okrutny plan awaryjny, a Valentina dowiaduje się, że Stein jest połową Firestorma. (Netflix)