VOD (1)

Opisy(1)

Rozgoryczony Bashar postanawia wykorzystać strategię Dorona przeciwko jemu samemu. Zespół opłakuje stratę, a Doron ściera się z Hilą w sprawie ryzykownej decyzji. (Netflix)

Recenzje (1)

Necrotongue 

wszystkie recenzje użytkownika (do tego serialu)

angielski The episode left me somewhat disappointed. Everyone (or nearly everyone) returned home to hummus, matzah, introspection, and memories of comrades lost. While I can only tolerate so much of this introspective journey, I'm still eager to see how it all wraps up in the finale. ()