Opisy(1)

Drastycznie kurcząca się ilość zapasów może doprowadzić rebelię do upadku. Czy uda się Spartakusowi podtrzymać w swoich wojownikach nadzieję? (AXN)